ŠTUDENTSKO
REGIONALNO
TEKMOVANJE

Pokažite svojo kreativnost!

V Uniji Smart Accounting vedno iščemo kreativne rešitve, ki premikajo meje na področju računovodstva, poslovnega svetovanja in informacijske tehnologije. Dosegli smo številne preboje na strokovnih in tehničnih področjih in vzpostavili nove standarde delovanja. Verjamemo, da lahko vaš neobremenjen in nekonvencionalen pogled od zunaj prinese sveže rešitve, ki bodo morda izvrstna izhodišča za nove preboje. Gotovo bodo odlično izstrelišče za vašo kariero in, kdo ve, morda se naše poti kmalu spet srečajo.

PODROČJA

ACCOUNTING

Primerjava različnih načinov zaposlitve

CONSULTING

Obdavčitev kriptovalut na ex-YU trgih

INFORMATION TECHNOLOGIES

Razvoj Unija Mobile App

ACCOUNTING

Naslov tematike

Primerjava različnih načinov zaposlitve

Kratek opis tematike

Na trgu dela poznamo različne pogodbe oziroma delovna razmerja, obstajajo pa tudi različna mnenja, kaj je najbolj ugodno za obe strani – tako za delodajalca kot tudi za iskalca zaposlitve. Primerjajte strošek dela po pogodbi o zaposlitvi z drugimi pogodbami (agencije – najeti delavci, podjemna pogodba, avtorska pogodba, delo kot študent, upokojenec,…) ter prednosti in slabosti za delodajalca in tudi za delojemalca. Ne upoštevajte samo davčnega vidika, ampak tudi zavarovanje, obveznosti delodajalca in delojemalca ter ugodnosti za posameznika (delovni čas, varnost).

Cilj tematike (kaj pričakujemo)

Cilj te naloge je ugotoviti, kaj je bolj ugodno za delodajalca. Zanima nas vaše mnenje o tem, kako se delodajalec odloči, na kakšni podlagi bo delavca zaposlil oz. kakšno delovno razmerje bo z njim sklenil. Kakšne so obveznosti delodajalca in kakšne delojemalca pri posamezni obliki sklenjene pogodbe? Povejte svoje mnenje o tem, kaj je bolje za zaposlenega – katera oblika pogodbe je zanj najbolj ugodna.

Dolžina naloge

Dolžina naloge naj pokriva celotno temo, vendar ne sme presegati 10 strani besedila ali 15 minut video predstavitve.

CONSULTING​

Naslov tematike

Obdavčitev kriptovalut na ex-YU trgih

Kratek opis tematike

Kakšen je trenutno sistema obdavčitve kriptovalut na ex-YU trgih in kako svetovati potencialnemu investitorju v tem primeru? Potrebno je pripraviti predstavitev sistema obdavčitve kriptovalut na ex-YU trgih in svetovati potencialnemu investitorju. Potencialnega investitorja zanimajo vsi vidika poslovanja s kriptovalutami: rudarjenje, izvajanje plačil s kriptovalutami (plačilo in prejem nakazila – prihodki in odhodki) in drugo. 

Preveriti je treba naslednje države: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Makedonija. 

Primerjajte različne vidike poslovanja s kriptovalutami (davčni in računovodski vidik), kot tudi obdavčitev družbe (podjetja) in obdavčitev posameznika. Preverite, kakšna zakonodaja že velja ali se pripravlja. Predstavite prednosti in priložnosti posameznega trga ter izberite tistega, ki se vam zdi najprimernejši.

Cilj tematike (kaj pričakujemo)

Poročilo mora biti pregledno, jasno, organizirano in oblikovano ter mora na kratko povzemati način obdavčitve, možnosti za oprostitev ali davčne olajšave, prednosti ali tveganja posameznega trga.  Pričakuje se, da se bo investitor na podlagi pripravljenega poročila lahko odločil, v kateri državi bo najmanj obdavčen v primeru poslovanja s kriptovalutami. Če bosta dve državi enako zanimivi, izberite eno in zagovarjajte, zakaj bi izbrali tisto.

Dolžina naloge

Dolžina naloge naj pokriva celotno temo, vendar ne sme presegati 10 strani besedila ali 15 minut video predstavitve.

INFORMATION TECHNOLOGIES

Naslov tematike

Razvoj Unija Mobile App

Kratek opis tematike

Cilj te rešitve je z mobilno aplikacijo poenostaviti proces zajemanja računovodskih dokumentov, zmanjšati ročno delo ter zagotoviti hiter in učinkovit prenos informacij v obstoječi ERP sistem računovodskega servisa (preko API vmesnika). Predpostavljamo lahko, da obstoječi ERP sistem že omogoča OCR prepoznavo dokumentov.

Predlog rešitve mora vsebovati shemo celotnega procesa, »žične okvirje« vmesnika aplikacije (wireframes), možna varnostna tveganja, vključevati mora tudi sistem za sledenje in beleženje, ki omogoča sledenje dokumentom od zajema do prenosa v ERP sistem.

Cilj tematike (kaj pričakujemo)

Predlog tehnične rešitve za nadgradnjo informacijskega okolja, ki bi bistveno izboljšal obstoječa varnostna tveganja. Rešitev mora vsebovati izris block diagrama glavnih gradnikov informacijskega sistema in predlog mrežne sheme, postopek in predvideni način nadgradnje. Lahko se uporabi konkretne strojne rešitve znanih proizvajalcev.

Predlog rešitve mora vsebovati shemo celotnega procesa, »žične okvirje« vmesnika aplikacije (wireframes), možna varnostna tveganja, vključevati mora tudi sistem za sledenje in beleženje, ki omogoča sledenje dokumentom od zajema do prenosa v ERP sistem.

Dolžina naloge

Dolžina naloge naj pokriva celotno temo, vendar ne sme presegati 10 strani besedila ali 15 minut video predstavitve.

ACCOUNTING

Primerjava različnih načinov zaposlitve

ACCOUNTING

Naslov tematike

Primerjava različnih načinov zaposlitve 

Kratek opis tematike

Na trgu dela poznamo različne pogodbe oziroma delovna razmerja, obstajajo pa tudi različna mnenja, kaj je najbolj ugodno za obe strani – tako za delodajalca kot tudi za iskalca zaposlitve. Primerjajte strošek dela po pogodbi o zaposlitvi z drugimi pogodbami (agencije – najeti delavci, podjemna pogodba, avtorska pogodba, delo kot študent, upokojenec,…) ter prednosti in slabosti za delodajalca in tudi za delojemalca. Ne upoštevajte samo davčnega vidika, ampak tudi zavarovanje, obveznosti delodajalca in delojemalca ter ugodnosti za posameznika (delovni čas, varnost).

Cilj tematike (kaj pričakujemo)

Cilj te naloge je ugotoviti, kaj je bolj ugodno za delodajalca. Zanima nas vaše mnenje o tem, kako se delodajalec odloči, na kakšni podlagi bo delavca zaposlil oz. kakšno delovno razmerje bo z njim sklenil. Kakšne so obveznosti delodajalca in kakšne delojemalca pri posamezni obliki sklenjene pogodbe? Povejte svoje mnenje o tem, kaj je bolje za zaposlenega – katera oblika pogodbe je zanj najbolj ugodna.

Dolžina naloge

Dolžina naloge naj pokriva celotno temo, vendar ne sme presegati 10 strani besedila ali 15 minut video predstavitve.

CONSULTING

Obdavčitev kriptovalut na ex-YU trgih

CONSULTING​

Naslov tematike

Obdavčitev kriptovalut na ex-YU trgih

Kratek opis tematike

Kakšen je trenutno sistema obdavčitve kriptovalut na ex-YU trgih in kako svetovati potencialnemu investitorju v tem primeru? Potrebno je pripraviti predstavitev sistema obdavčitve kriptovalut na ex-YU trgih in svetovati potencialnemu investitorju. Potencialnega investitorja zanimajo vsi vidika poslovanja s kriptovalutami: rudarjenje, izvajanje plačil s kriptovalutami (plačilo in prejem nakazila – prihodki in odhodki) in drugo. 

Preveriti je treba naslednje države: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Makedonija. 

Primerjajte različne vidike poslovanja s kriptovalutami (davčni in računovodski vidik), kot tudi obdavčitev družbe (podjetja) in obdavčitev posameznika. Preverite, kakšna zakonodaja že velja ali se pripravlja. Predstavite prednosti in priložnosti posameznega trga ter izberite tistega, ki se vam zdi najprimernejši.

Cilj tematike (kaj pričakujemo)

Poročilo mora biti pregledno, jasno, organizirano in oblikovano ter mora na kratko povzemati način obdavčitve, možnosti za oprostitev ali davčne olajšave, prednosti ali tveganja posameznega trga.  Pričakuje se, da se bo investitor na podlagi pripravljenega poročila lahko odločil, v kateri državi bo najmanj obdavčen v primeru poslovanja s kriptovalutami. Če bosta dve državi enako zanimivi, izberite eno in zagovarjajte, zakaj bi izbrali tisto.

Dolžina naloge

Dolžina naloge naj pokriva celotno temo, vendar ne sme presegati 10 strani besedila/slajdov in kasneje 15 minut video predstavitve.

INFORMATION TECHNOLOGIES

Razvoj Unija Mobile App

INFORMATION TECHNOLOGIES

Naslov tematike

Razvoj Unija Mobile App

Kratek opis tematike

Cilj te rešitve je z mobilno aplikacijo poenostaviti proces zajemanja računovodskih dokumentov, zmanjšati ročno delo ter zagotoviti hiter in učinkovit prenos informacij v obstoječi ERP sistem računovodskega servisa (preko API vmesnika). Predpostavljamo lahko, da obstoječi ERP sistem že omogoča OCR prepoznavo dokumentov.

Cilj tematike (kaj pričakujemo)

Predlog tehnične rešitve za nadgradnjo informacijskega okolja, ki bi bistveno izboljšal obstoječa varnostna tveganja. Rešitev mora vsebovati izris block diagrama glavnih gradnikov informacijskega sistema in predlog mrežne sheme, postopek in predvideni način nadgradnje. Lahko se uporabi konkretne strojne rešitve znanih proizvajalcev.

Predlog rešitve mora vsebovati shemo celotnega procesa, »žične okvirje« vmesnika aplikacije (wireframes), možna varnostna tveganja, vključevati mora tudi sistem za sledenje in beleženje, ki omogoča sledenje dokumentom od zajema do prenosa v ERP sistem.

Dolžina naloge

Dolžina naloge naj pokriva celotno temo, vendar ne sme presegati 10 strani besedila ali 15 minut video predstavitve.

KOLEDAR

NAGRADE

POTEK

Kratko spoznavno srečanje, na katerem se lahko podrobno seznanite z razpisanimi temami, vprašate, kar vas zanima, se srečate s člani komisije in spoznate tekmece.

Pričakujemo vas 12.10. ob 12:00 v prostorih Unije, Tržaška c. 515, Brezovica pri Ljubljani. Če se srečanja ne utegnete udeležiti, boste vse potrebne informacije našli na tej spletni strani.

Rok za prijavo je 20.10. Prijavite se tu.

Oddana naloga mora vsebovati naslednje podatke:

  • imena vseh sodelujočih
  • ime, e-mail naslov in telefonsko številko kontaktne osebe
  • naslov izbrane teme

Naloge lahko oddate v poljubni obliki, DOC, PDF sli PPT. Seveda lahko oddate tudi natisnjeno verzijo, video ali kaj podobnega.

Naloge lahko pripravljate posamično ali v ekipi poljubne velikosti. Vsaka ekipa določi nosilca naloge (kontaktno osebo), s katero bomo komunicirali. Vsaka nagrada se podeli posamezniku ali ekipi, člani ekipe pa si nagrado delijo po lastni presoji.

Rok za oddajo je 10.11.2023. do 16. ure.

Zaključene naloge pošljete na unijachallenge@unija.com. Lahko jo prinesete tudi osebno ali pošljete po pošti na naslov Unija Smart Accounting d.o.o., Tržaška c. 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

Vse relevantne in pravočasno poslane naloge bo ocenila komisija, ki jo imenuje Unija Smart Accounting d.o.o. Deset najbolje ocenjenih nalog se uvrsti v finale državnega tekmovanja.

Vsi sodelujoči bodo o uvrstitvi (ali neuvrstitvi) v finale obveščeni 15.11.2023.

Avtorje desetih najbolje ocenjenih del bomo povabili na predstavitev projektnih nalog v živo. Predstavitve bodo potekale 21.11. v poslovni hiši Unije, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Vsaka od ekip bo imela na voljo do 10 minut za predstavitev svoje projektne naloge ter 5 minut za vprašanja. Za nastop se dobro pripravite, predstavitev namreč šteje kot del naloge.

Vsi, ki predložijo ustrezno projektno nalogo, bomo povabili na priložnostni sprejem in razglasitev zmagovalca v poslovni hiši Unije, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, 21.11. ob 14. uri. Vsak prisotni sodelujoči prejme majico »Unija Challenge 2023«, avtorji treh najboljših nalog pa seveda tudi denarne nagrade.

Zmagovalna projektna naloga se avtomatično uvrsti v mednarodno tekmovanje, ki bo potekalo 1.12.2023 v poslovni hiši Unije, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Vse ekipe bodo imele 15 minut za predstavitev svoje projektne naloge. Za nastop se dobro pripravite, predstavitev namreč šteje kot del naloge.

Zmagovalna tekmovalna ekipa bo prejela povrnjene potne stroške.

Zmagovalec mednarodnega natečaja Unija Challenge 2023 bo razglašen 1 uro po zaključeni zadnji predstavitvi 1.12.2023.

KONTAKTI

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani

T +385 1 360 20 00

E unijachallenge@unija.com