ŠTUDENTSKO
REGIONALNO
TEKMOVANJE

Pokažite svojo kreativnost!

V Uniji Smart Accounting vedno iščemo kreativne rešitve, ki premikajo meje na področju računovodstva, poslovnega svetovanja in informacijske tehnologije. Dosegli smo številne preboje na strokovnih in tehničnih področjih in vzpostavili nove standarde delovanja. Verjamemo, da lahko vaš neobremenjen in nekonvencionalen pogled od zunaj prinese sveže rešitve, ki bodo morda izvrstna izhodišča za nove preboje. Gotovo bodo odlično izstrelišče za vašo kariero in, kdo ve, morda se naše poti kmalu spet srečajo.

PODROČJA

ACCOUNTING

Vizija računovodstva 2052

CONSULTING

Raziskava trga za potencialnega investitorja

INFORMATION TECHNOLOGIES

Cyber Security za mala podjetja

ACCOUNTING

Naslov tematike

Vizija računovodstva 2052

Kratek opis tematike

Potrebno je raziskati zgodovino računovodstva in videti, katere so prelomnice (pomembne), ko se je računovodstvo spremenilo in kaj je ta sprememba prinesla. Raziskati je treba povezavo med računovodstvom in tehnologijo ter kako tehnologija vpliva na razvoj računovodstva. Poleg tega, kako spremembe vplivajo na računovodstvo, je pomembno videti tudi, kako se bo spreminjalo in razvijalo delo računovodij in kakšna dela bodo opravljali. Delo naj predstavlja prihodnost računovodstva skozi primerjavo z današnjo predstavo o računovodstvu, hkrati pa naj pokaže, kakšne so prednosti in slabosti za stranke, za računovodje, pa tudi za trg, ki bo prišel s prihodnostjo/novim računovodstvom. Ponuditi konceptualne rešitve za vizijo računovodstva v letu 2052 in kako vidimo prihodnost v letu 2052.

Cilj tematike (kaj pričakujemo)

Delo naj bo jasno, organizirano in zasnovano tako, da so jasno vidne osnovne ideje, ki govorijo o prihodnosti računovodstva in o tem, kje bo računovodstvo leta 2052. Na podlagi tega dela bi moralo biti razvidno, kako se je računovodstvo razvijalo skozi zgodovino in kako se bo spreminjalo v prihodnosti, da bi spremljalo vse bolj zahteven trg, ki ga obkroža.

Dolžina naloge

Dolžina naloge naj pokriva celotno temo, vendar ne sme presegati 10 strani besedila ali 15 minut video predstavitve.

CONSULTING​

Naslov tematike

Raziskava trga za potencialnega investitorja

Kratek opis tematike

Potrebno je pripraviti tržno raziskavo in svetovati potencialnemu investitorju. Potencialni investitor je podjetje ABC iz Nemčije (veleprodaja), ki želi odpreti podobno podjetje v eni od držav: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Makedonija. Novoustanovljeno podjetje bi uvažalo izdelke iz vsega sveta, skrbelo za skladiščenje, proizvajalo nekatere lastne izdelke in se ukvarjalo z veleprodajo. Zaposlilo bi okoli 150 delavcev različnih profilov (komercialisti, informatki, skladiščniki, lokalni direktor idr.). Novo podjetje bi delovalo v lastni ali najeti poslovni stavbi, vendar potrebuje dovolj prostora za delo. Pripravite raziskavo trga in predstavite, katera od predlaganih držav bi bila najprimernejša za registracijo novega podjetja in zakaj. Primerjajte različne vidike poslovanja (poslovno-komercialni, investicijski, finančni, davčni, pravni, nepremičninski itd.), predstavite prednosti in priložnosti posameznega trga ter izberite tistega, ki se vam zdi najprimernejši.

Cilj tematike (kaj pričakujemo)

Poročilo mora biti pregledno, jasno, organizirano in oblikovano ter mora na kratko povzemati pomembne prednosti ali tveganja posameznega trga. Pričakuje se, da se bo naročnik na podlagi pripravljenega poročila lahko odločil, v kateri državi bo registriral podjetje oziroma katero poslovno okolje je najprimernejše za njegovo dejavnost.

Dolžina naloge

Dolžina naloge naj pokriva celotno temo, vendar ne sme presegati 10 strani besedila ali 15 minut video predstavitve.

INFORMATION TECHNOLOGIES

Naslov tematike

Cyber Security za mala podjetja

Izziv

Pomanjkanje pregleda varnostnih tveganj in nadzora nad potencialnimi varnostnimi grožnjami ali slaba varnostna zaščita informacijskega okolja.

Kratek opis tematike

Podjetje ima 10 zaposlenih in se ukvarja z računovodsko dejavnostjo. Uporabljajo operacijski sistem Windows 7/10, strežniško infrastrukturo Windows Server 2012 R2, osnovna stikala brez možnosti upravljanja, usmerjevalnik ponudnika internetnih storitev.

Cilj tematike (kaj pričakujemo)

Predlog tehnične rešitve za nadgradnjo informacijskega okolja, ki bi bistveno izboljšalo obstoječa varnostna tveganja. Rešitev mora vsebovati izris block diagrama glavnih gradnikov informacijskega sistema in predlog mrežne sheme, postopek in predvideni način nadgradnje. Lahko se uporabi konkretne strojne rešitve znanih proizvajalcev.

Dolžina naloge

Dolžina naloge naj pokriva celotno temo, vendar ne sme presegati 10 strani besedila ali 15 minut video predstavitve.

ACCOUNTING

Vizija računovodstva 2052

ACCOUNTING

Naslov tematike

Vizija računovodstva 2052

Kratek opis tematike

Potrebno je raziskati zgodovino računovodstva in videti, katere so prelomnice (pomembne), ko se je računovodstvo spremenilo in kaj je ta sprememba prinesla. Raziskati je treba povezavo med računovodstvom in tehnologijo ter kako tehnologija vpliva na razvoj računovodstva. Poleg tega, kako spremembe vplivajo na računovodstvo, je pomembno videti tudi, kako se bo spreminjalo in razvijalo delo računovodij in kakšna dela bodo opravljali. Delo naj predstavlja prihodnost računovodstva skozi primerjavo z današnjo predstavo o računovodstvu, hkrati pa naj pokaže, kakšne so prednosti in slabosti za stranke, za računovodje, pa tudi za trg, ki bo prišel s prihodnostjo/novim računovodstvom. Ponuditi konceptualne rešitve za vizijo računovodstva v letu 2052 in kako vidimo prihodnost v letu 2052.

Cilj tematike (kaj pričakujemo)

Delo naj bo jasno, organizirano in zasnovano tako, da so jasno vidne osnovne ideje, ki govorijo o prihodnosti računovodstva in o tem, kje bo računovodstvo leta 2052. Na podlagi tega dela bi moralo biti razvidno, kako se je računovodstvo razvijalo skozi zgodovino in kako se bo spreminjalo v prihodnosti, da bi spremljalo vse bolj zahteven trg, ki ga obkroža.

Dolžina naloge

Dolžina naloge naj pokriva celotno temo, vendar ne sme presegati 10 strani besedila ali 15 minut video predstavitve.

CONSULTING

Raziskava trga za potencialnega investitorja

CONSULTING​

Naslov tematike

Raziskava trga za potencialnega investitorja

Kratek opis tematike

Potrebno je pripraviti tržno raziskavo in svetovati potencialnemu investitorju. Potencialni investitor je podjetje ABC iz Nemčije (veleprodaja), ki želi odpreti podobno podjetje v eni od držav: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Makedonija. Novoustanovljeno podjetje bi uvažalo izdelke iz vsega sveta, skrbelo za skladiščenje, proizvajalo nekatere lastne izdelke in se ukvarjalo z veleprodajo. Zaposlilo bi okoli 150 delavcev različnih profilov (komercialisti, informatki, skladiščniki, lokalni direktor idr.). Novo podjetje bi delovalo v lastni ali najeti poslovni stavbi, vendar potrebuje dovolj prostora za delo. Pripravite raziskavo trga in predstavite, katera od predlaganih držav bi bila najprimernejša za registracijo novega podjetja in zakaj. Primerjajte različne vidike poslovanja (poslovno-komercialni, investicijski, finančni, davčni, pravni, nepremičninski itd.), predstavite prednosti in priložnosti posameznega trga ter izberite tistega, ki se vam zdi najprimernejši.

Cilj tematike (kaj pričakujemo)

Poročilo mora biti pregledno, jasno, organizirano in oblikovano ter mora na kratko povzemati pomembne prednosti ali tveganja posameznega trga. Pričakuje se, da se bo naročnik na podlagi pripravljenega poročila lahko odločil, v kateri državi bo registriral podjetje oziroma katero poslovno okolje je najprimernejše za njegovo dejavnost.

Dolžina naloge

Dolžina naloge naj pokriva celotno temo, vendar ne sme presegati 10 strani besedila ali 15 minut video predstavitve.

INFORMATION TECHNOLOGIES

Cyber Security za mala podjetja

INFORMATION TECHNOLOGIES

Naslov tematike

Cyber Security za mala podjetja

Izziv

Pomanjkanje pregleda varnostnih tveganj in nadzora nad potencialnimi varnostnimi grožnjami ali slaba varnostna zaščita informacijskega okolja.

Kratek opis tematike

Podjetje ima 10 zaposlenih in se ukvarja z računovodsko dejavnostjo. Uporabljajo operacijski sistem Windows 7/10, strežniško infrastrukturo Windows Server 2012 R2, osnovna stikala brez možnosti upravljanja, usmerjevalnik ponudnika internetnih storitev.

Cilj tematike (kaj pričakujemo)

Predlog tehnične rešitve za nadgradnjo informacijskega okolja, ki bi bistveno izboljšalo obstoječa varnostna tveganja. Rešitev mora vsebovati izris block diagrama glavnih gradnikov informacijskega sistema in predlog mrežne sheme, postopek in predvideni način nadgradnje. Lahko se uporabi konkretne strojne rešitve znanih proizvajalcev.

Dolžina naloge

Dolžina naloge naj pokriva celotno temo, vendar ne sme presegati 10 strani besedila ali 15 minut video predstavitve.

KDAJ JE KAJ

NAGRADE

KAKO

Kratko spoznavno srečanje, na katerem se lahko podrobno seznanite z razpisanimi temami, vprašate, kar vas zanima, se srečate s člani komisije in spoznate tekmece.

Pričakujemo vas 30.9. ali 10.7.2022. ob 12. uri v prostorih Unije, Tržaška c. 515, Brezovica pri Ljubljani. Če se srečanja ne utegnete udeležiti, boste vse potrebne informacije našli na tej spletni strani.

Rok za prijavo je 5. 10. Prijavite se tu.

Oddana naloga mora vsebovati naslednje podatke:

  • imeni vseh sodelujočih
  • imenom kontaktne osebe
    e-mail naslovom in telefonsko številko
  • naslovom izbrane teme

Naloge lahko oddate v poljubni obliki. Najobičajnejše so datoteke DOC, PDF in PPT. Seveda lahko oddate tudi natisnjeno verzijo, video ali kaj podobnega.

Naloge lahko pripravljate posamično ali v ekipi poljubne velikosti. Vsaka ekipa določi nosilca naloge (kontaktno osebo), s katero bomo komunicirali. Vsaka nagrada se podeli posamezniku ali ekipi, člani ekipe pa si nagrado delijo po lastni presoji.

Rok za oddajo je 31. 10. 2022 do 16. ure.

Zaključene naloge pošljete na unijachallenge@unija.com. Lahko jo prinesete tudi osebno ali pošljete po pošti na naslov Unija Smart Accounting d.o.o., Tržaška c. 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

Vse relevantne in pravočasno poslane naloge bo ocenila komisija, ki jo imenuje Unija Smart Accounting d.o.o. Deset najbolje ocenjenih nalog se uvrsti v finale državnega tekmovanja.

Vsi sodelujoči bodo o uvrstitvi (ali neuvrstitvi) v finale obveščeni 4. 11. 2022.

Avtorje desetih najbolje ocenjenih del bomo povabili na predstavitev projektnih nalog v živo. Predstavitve bodo potekale 7., 8. in 9. 11. 2022 v poslovni hiši Unije. Vsaka od ekip bo imela na voljo do 45 minut za predstavitev svoje projektne naloge. Za nastop se dobro pripravite, predstavitev namreč šteje kot del naloge.

Vsi, ki predložijo ustrezne projektne naloge, bomo povabili na priložnostni sprejem in razglasitev zmagovalca v poslovni hiši Unije 14. 11. 2022. ob 14. uri. Vsak prisotni sodelujoči prejme majico »Unija Challenge 2022«, avtorji treh najboljših nalog pa seveda tudi denarne nagrade.

Zmagovalna projektna naloga se avtomatično uvrsti v mednarodno tekmovanje, ki bo potekalo 21. 11. 2022 v poslovni hiši Unije. Vse ekipe bodo imele 15 minut za predstavitev svoje projektne naloge. Za nastop se dobro pripravite, predstavitev namreč šteje kot del naloge.

Zmagovalna tekmovalna ekipa bo prejela povrnjene potne stroške.

Zmagovalec mednarodnega natečaja Unija Challenge 2022 bo razglašen 1 uro po zaključeni zadnji predstavitvi 21. 11. 2022.

PRIJAVNI OBRAZEC

KONTAKTI

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani

T +385 1 360 20 00

E unijachallenge@unija.com