СТУДЕНТСКИ
РЕГИОНАЛЕН
НАТПРЕВАР

Изразете ја вашата креативност!

Во Unija Smart Accounting, секогаш бараме креативни решенија кои ги поместуваат границите во областа на сметководството, деловниот консалтинг и информатичката технологија. Направивме бројни напредоци во професионалните и техничките области и воспоставуваме нови деловни стандарди. Веруваме дека вашиот неоптоварен и неконвенционален надворешен поглед може да донесе нови решенија кои можат да бидат одлични појдовни точки за нови откритија. Тие сигурно ќе бидат одлична почетна позиција за вашата кариера. Кој знае, можеби наскоро повторно ќе ни се вкрстат патиштата.

ОБЛАСТИ

СМЕТКОВОДСТВО

Визијата на сметководството во 2052-ра година

СОВЕТУВАЊЕ

Истражување на пазарот за потенцијален инвеститор

ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ

Сајбер безбедност за мали бизниси

СМЕТКОВОДСТВО

Наслов на темата

Визијата на сметководството во 2052-ра година

Краток опис на темата

Потребно е да се истражи историјата на сметководството и да се види кои се пресвртните точки (важни) во кои сметководството се променило и што донеле овие промени, поврзаноста помеѓу сметководството и технологијата и како технологијата влијае на развојот на сметководството. Дополнително, потребно е да се долови како истражените промени влијаат на сметководството. Важно е да се види како ќе се менува и развива работата на сметководителите и какви задачи ќе извршуваат. Потребно е да се прикаже иднината на сметководството преку споредба со она што е денес, односно да се покаже кои се предностите, а кои се недостатоците за клиентите, сметководителите или пазарот што ќе дојде со новото сметководство. Нудиме идејни решенија за визијата на сметководството во 2052-ра година и како тогаш ја замислуваме.

Цел на темата (што очекуваме)

Трудот треба да биде организиран и обликуван за да бидат јасно видливи основните идеи кои говорат за иднината на сметководството и каде ќе биде во 2052-ра год година. Врз основа на оваа работа, би требало да можеме да видиме како се развивало сметководството и како ќе се промени во иднина за да одговори на сè попребирливиот пазар што го опкружува.

Должина на трудот

Трудот треба да ја опфаќа целата тема, но не треба да надминува 10 страници пишан текст или 15 минути видео презентација.

СОВЕТУВАЊЕ

Наслов на темата

Визијата на сметководството во 2052-ра година

Краток опис на темата

Неопходно е да се подготви истражување на пазарот и совети за потенцијален инвеститор. Потенцијален инвеститор е компанијата ABC од Германија, која се занимава со големопродажба и сака да отвори слична компанија во една од земјите од регионот – Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина или Северна Македонија. Новоформираната компанија ќе увезува производи од целиот свет, ќе се грижи за складирање, ќе произведува одредени свои производи и ќе се занимава со трговија на големо. Тие би вработиле околу 150 работници од различни профили – комерцијални работници, информатичари, магацински работници, локални директори итн. Новата компанија ќе работи во сопствена или изнајмена деловна зграда, но и треба доволно простор за работа. Подгответе истражување на пазарот и презентирајте која од пријавените земји би била најпогодна за регистрирање нов бизнис и зошто. Споредете ги различните аспекти на бизнисот (деловно-комерцијален, инвестициски, финансиски, даночен, правен, недвижен имот итн.), презентирајте ги предностите и можностите на секој пазар и одберете го оној што го сметате за најсоодветен.

Цел на темата (што очекуваме)

Извештајот мора да биде транспарентен, јасно организиран и дизајниран и мора накратко да ги сумира значајните предности или ризици на секој пазар. Очекувањата се дека врз основа на изготвениот извештај, клиентот ќе може да донесе одлука во која земја да ја регистрира компанијата, односно кое деловно опкружување е најповолно за неговата дејност.

Должина на трудот

Трудот треба да ја опфаќа целата тема, но не треба да надминува 10 страници пишан текст или 15 минути видео презентација.

ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ

Наслов на темата

Сајбер безбедност за мали бизниси

Предизвик

Малите компании се соочуваат со недостаток на преглед на безбедносниот ризик и контрола врз потенцијалните безбедносни закани или лоша безбедносна заштита на информациската средина.

Краток опис на темата

Сметководствена компанија со 10 вработени користи оперативен систем Windows 7/10, серверска инфраструктура на Windows Server 2012 R2, основни прекинувачи без опции за управување и рутер на интернет провајдерот.

Цел на темата (што очекуваме)

Во трудот треба да се предложи техничко решение за надградба на информациската средина, со што значително би се подобриле постоечките безбедносни ризици. Решението мора да содржи цртеж на блок дијаграм на главните компоненти на информацискиот систем и предлог на мрежната шема, постапката и предвидениот начин на надградба. Во решението може да се користат специфични хардверски решенија од познати производители.

Должина на трудот

Трудот треба да ја опфаќа целата тема, но не треба да надминува 10 страници пишан текст или 15 минути видео презентација.

СМЕТКОВОДСТВО

Визијата на сметководството во 2052-ра година

СМЕТКОВОДСТВО

Наслов на темата

Визијата на сметководството во 2052-ра година

Краток опис на темата

Потребно е да се истражи историјата на сметководството и да се види кои се пресвртните точки (важни) во кои сметководството се променило и што донеле овие промени, поврзаноста помеѓу сметководството и технологијата и како технологијата влијае на развојот на сметководството. Дополнително, потребно е да се долови како истражените промени влијаат на сметководството. Важно е да се види како ќе се менува и развива работата на сметководителите и какви задачи ќе извршуваат. Потребно е да се прикаже иднината на сметководството преку споредба со она што е денес, односно да се покаже кои се предностите, а кои се недостатоците за клиентите, сметководителите или пазарот што ќе дојде со новото сметководство. Нудиме идејни решенија за визијата на сметководството во 2052-ра година и како тогаш ја замислуваме.

Цел на темата (што очекуваме)

Трудот треба да биде организиран и обликуван за да бидат јасно видливи основните идеи кои говорат за иднината на сметководството и каде ќе биде во 2052-ра год година. Врз основа на оваа работа, би требало да можеме да видиме како се развивало сметководството и како ќе се промени во иднина за да одговори на сè попребирливиот пазар што го опкружува.

Должина на трудот

Трудот треба да ја опфаќа целата тема, но не треба да надминува 10 страници пишан текст или 15 минути видео презентација.

СОВЕТУВАЊЕ

Истражување на пазарот за потенцијален инвеститор

СОВЕТУВАЊЕ

Наслов на темата

Истражување на пазарот за потенцијален инвеститор

Краток опис на темата

Неопходно е да се подготви истражување на пазарот и совети за потенцијален инвеститор. Потенцијален инвеститор е компанијата ABC од Германија, која се занимава со големопродажба и сака да отвори слична компанија во една од земјите од регионот – Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина или Северна Македонија. Новоформираната компанија ќе увезува производи од целиот свет, ќе се грижи за складирање, ќе произведува одредени свои производи и ќе се занимава со трговија на големо. Тие би вработиле околу 150 работници од различни профили – комерцијални работници, информатичари, магацински работници, локални директори итн. Новата компанија ќе работи во сопствена или изнајмена деловна зграда, но и треба доволно простор за работа. Подгответе истражување на пазарот и презентирајте која од пријавените земји би била најпогодна за регистрирање нов бизнис и зошто. Споредете ги различните аспекти на бизнисот (деловно-комерцијален, инвестициски, финансиски, даночен, правен, недвижен имот итн.), презентирајте ги предностите и можностите на секој пазар и одберете го оној што го сметате за најсоодветен.

Цел на темата (што очекуваме)

Извештајот мора да биде транспарентен, јасно организиран и дизајниран и мора накратко да ги сумира значајните предности или ризици на секој пазар. Очекувањата се дека врз основа на изготвениот извештај, клиентот ќе може да донесе одлука во која земја да ја регистрира компанијата, односно кое деловно опкружување е најповолно за неговата дејност.

Должина на трудот

Трудот треба да ја опфаќа целата тема, но не треба да надминува 10 страници пишан текст или 15 минути видео презентација.

ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ

Сајбер безбедност за мали бизниси

ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ

Наслов на темата

Сајбер безбедност за мали бизниси

Izziv

Pomanjkanje pregleda varnostnih tveganj in nadzora nad potencialnimi varnostnimi grožnjami ali slaba varnostna zaščita informacijskega okolja.

Краток опис на темата

Podjetje ima 10 zaposlenih in se ukvarja z računovodsko dejavnostjo. Uporabljajo operacijski sistem Win- dows 7/10. Strežniško infrastrukturo Windows Server 2012 R2. Osnovna stikala brez možnosti upravlja- nja. Usmerjevalnik ponudnika internetnih storitev.

Цел на темата (што очекуваме)

Predlog tehnične rešitve za nadgradnjo informacijskega okolja, ki bi bistveno izboljšalo obstoječa varno- stna tveganja. Rešitev mora vsebovati izris block diagrama glavnih gradnikov informacijskega sistema in predlog mrežne sheme. Postopek in predvideni način nadgradnje. Lahko se uporabi konkretne strojne rešitve znanih proizvajalcev

Должина на трудот

Трудот треба да ја опфаќа целата тема, но не треба да надминува 10 страници пишан текст или 15 минути видео презентација.

КОГА Е ШТО

НАГРАДИ

КАКО

На краток воведен состанок можете детално да се запознаете со понудените теми, да прашате што ве интересира, да се запознаете со членовите на комисијата и да се запознаете со натпреварувачите. Ве очекуваме на 30.09. или 7.10.2022 година. во 12 часот во просториите на Унија.  во Скопје, на адреса 8ма Ударна Бригада бр.39. Доколку не можете да присуствувате, на оваа веб-страница ќе најдете се што ви треба.

Крајниот рок за аплицирање е 5ти октомври. Аплицирајте овде.

Поднесениот труд мора да ги содржи следните информации:

  • имињата на сите учесници
  • име и презиме, адреса на е-пошта и телефонски број на лицето за контакт
  • избран наслов на тема

Трудовите може да се достават во кој било формат. Најчести се датотеките DOC, PDF и PPT. Можете да подготвувате трудови поединечно или како тим од која било големина.

Решението за проектната задача можете да го подготвите поединечно или како тим од која било големина. Секој тим го одредува носителот на задачата (лице за контакт) со кој ќе комуницираме во случај на потреба. Секоја награда се доделува на тим, а членовите на тимот ја делат наградата по своја дискреција.

Крајниот рок за поднесување е 31.10.2022 година до 16 часот.

Трудот можете да го испратите на unijachallenge@unija.com. Можете да ги донесете лично или да ги испратите по пошта на адресата Унија Смарт акаунтинг, ул. 8ма Ударна бригада бр. 39, 1000 Скопје.

Сите релевантни и навремено доставени трудови ќе бидат оценети од комисија назначена од Unija Smart Accounting d.o.o. Десетте најдобро оценети трудови ќе се квалификуваат за финалето на државното натпреварување.

Сите учесници ќе бидат известени за пласман или непласирање во финалето на 4 ноември 2022 година.

Авторите на десетте најдобро оценети дела ќе ги поканиме на презентација во живо. Презентациите ќе се одржат на 7-9. ноември 2022 година во просториите на Унија. Секој тим ќе има до 45 минути да ја претстави својата работа. Подгответе се добро за настапот, бидејќи презентацијата се вбројува како дел од вашата работа!

Сите кои поднесуваат релевантни трудови ќе ги поканиме на неформален прием и прогласување на добитникот во просториите на Унија на 14.11.2022 година во 14 часот. Секој учесник добива маица „Unija Challenge 2022“, а авторите на трите најдобри трудови добиваат и парични награди.

Победничкиот тим на национално ниво ќе се пласира на регионалното натпреварување кое ќе се одржи на 21 ноември 2022 година во канцеларијата на Унија во Словенија. Сите тимови ќе имаат 15 минути да ја претстават својата работа.

На победничкиот натпреварувачки тим ќе му бидат вратени патните трошоци и ќе се обезбеди сместување на регионалниот натпревар во Словенија.

Победникот на регионалниот натпревар Unija Challenge 2022 ќе биде објавен еден час по завршувањето на последната презентација на 21.11.2022 година.

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

КОНТАКТИ

Unija Smart Accounting d.o.o.
8ма ударна бригада бр. 39
1000 Скопје

Т +389 2 2450 199

E unijachallenge@unija.com