REGIONALNO
TAKMIČENJE

ZA NAJBOLJI
PROJEKTNI ZADATAK

U Uniji Smart Accounting uvijek tražimo kreativna rješenja koja pomjeraju granice u području računovodstva, savjetovanja i informacionih tehnologija. Ostvarili smo brojne pomake u profesionalnim i tehničkim oblastima i uspostavili nove standarde poslovanja. Vjerujemo da vaš neopterećen i nekonvencionalan pogled izvana može donijeti svježa rješenja koja mogu biti odlične polazne tačke za nova otkrića. Oni će zasigurno biti odlična startna pozicija za vašu karijeru. Ko zna, možda nam se putevi uskoro ponovo ukrste.

PODRUČJA

RAČUNOVODSTVO

Vizija računovodstva 2052.

SAVJETOVANJE

Market research za potencijalnog investitora

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Cyber Security za male kompanije

RAČUNOVODSTVO

Naslov teme

Vizija računovodstva 2052.

Kratak opis teme

Potrebno je istražiti historiju računovodstva i vidjeti koji su prijelomni (bitni) momenti u kojima se računovodstvo promijenilo i šta su te promjene donijele, povezanost računovodstva i tehnologije te na koji način tehnologije utječu na razvoj računovodstva. Pored toga, potrebno je istražiti i kako istražene promjene utječu na računovodstvo. Važno je uvidjeti kako će se rad računovođa mijenjati i razvijati te koje poslove će obavljati. Neophodno je predstaviti budućnost računovodstva kroz poređenje sa onim što je danas, odnosno pokazati koje su prednosti, a koje mane za klijente, računovođe ili tržište koje će doći sa novim računovodstvom. Ponudimo konceptualna rješenja za viziju računovodstva u 2052. godini i kako vidimo 2052. godinu. 

Cilj teme (šta očekujemo):

Rad treba da bude uređen i oblikovan tako da se jasno vide osnovne ideje koje govore o budućnosti računovodstva i gdje će se ono nalaziti 2052. godine. Na osnovu ovog rada trebali bismo da budemo u mogućnosti da vidimo na koji način se računovodstvo razvijalo i na koji način će se menjati u budućnosti kako bi ispratli sve zahtjevnije tržište koje ga okružuje.

Dužina rada:

Rad treba da obuhvati cjelokupnu temu, ali ne bi trebao da prelazi 10 strana pisanog teksta ili 15 minuta video prezentacije.

SAVJETOVANJE

Naslov teme

Market research za potencijalnog investitora

Kratak opis teme

Potrebno je pripremiti istraživanje tržišta i savjete za potencijalnog investitora. Potencijalni investitor je kompanija ABC iz Njemačke koja se bavi veleprodajom i želi otvoriti sličnu firmu u jednoj od zemalja regije – Sloveniji, Hrvatskoj, Republici Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini ili Sjevernoj Makedoniji. Novoosnovana kompanija će uvoziti proizvode iz cijelog svijeta, brinuti o skladištenju, proizvoditi određene sopstvene proizvode i baviti se veleprodajom. Zapošljavali bi oko 150 radnika različitih profila – komercijalni radnici, informatičari, magacioneri, lokalni direktori itd. Nova kompanija će raditi u sopstvenoj ili iznajmljenoj poslovnoj zgradi, ali joj je potrebno dovoljno prostora za rad. Pripremite istraživanje tržišta i predstavite koja bi od prijavljenih zemalja bila najpogodnija za registraciju novog biznisa i zašto. Uporedite različite aspekte poslovanja (poslovno-komercijalni, investicioni, finansijski, porezni, pravni, nekretnine itd.), predstavite prednosti i mogućnosti svakog tržišta te izaberite ono koje smatrate najpogodnijim.

Cilj teme (šta očekujemo):

Izvještaj mora biti transparentan, jasno organiziran i dizajniran te mora ukratko rezimirati značajne prednosti ili rizike svakog tržišta. Očekivanje je da će na osnovu pripremljenog izveštaja klijent moći da donese odluku u kojoj zemlji će registrovati kompaniju, odnosno koje poslovno okruženje je najpovoljnije za njegovu delatnost.

Dužina rada:

Rad treba da obuhvati cjelokupnu temu, ali ne bi trebao da prelazi 10 strana pisanog teksta ili 15 minuta video prezentacije.

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Naslov teme

Cyber Security za male kompanije

Izazov

Male kompanije susreću se sa nedostatakom pregleda bezbjednosnih rizika i kontrole nad potencijalnim bezbjednosnim prijetnjama ili lošom bezbjednosnom zaštitom informacionog okruženja.

Kratak opis teme

Kompanija koja ima 10 zaposlenih i bavi se računovodstvom koristi operativni sistem Windows 7/10, serversku infrastrukturu Windows Server 2012 R2, osnovni prekidači bez opcija upravljanja i ISP ruter.

Cilj teme (šta očekujemo):

Rad treba da ponudi prijedlog tehničkog rješenja za nadogradnju informacionog okruženja, čime bi se značajno poboljšali postojeći sigurnosni rizici. Rješenje mora sadržavati crtež blok dijagrama glavnih komponenti informacionog sistema i prijedlog mrežne šeme, postupak i predviđeni način nadogradnje. U rješenju se mogu koristiti konkretna hardverska rješenja poznatih proizvođača.

Dužina rada:

Rad treba da obuhvati cjelokupnu temu, ali ne bi trebao da prelazi 10 strana pisanog teksta ili 15 minuta video prezentacije.

RAČUNOVODSTVO

Vizija računovodstva 2052

RAČUNOVODSTVO

Naslov teme

Vizija računovodstva 2052

Kratak opis teme

Potrebno je istražiti istoriju računovodstva i videti koji su to prelomni (važni) momenti kada se računovod- stvo menjalo i šta je ta promena donela. Treba istražiti povezanost računovodstva i tehnologije i na koji način to tehnologija utiče na razvoj računovodstva. Osim toga kako promene utiču na računovodstvo va- žno je videti kako će se posao računovođe menjati i evoluirati i koje će to poslove oni raditi. Treba kroz rad predstaviti budućnost računovodstva kroz poređenje sa onim što je danas, ali i pokazati koje su to pred- nosti i mane za klijente, za računovođe, ali i za tržište koje će doći sa budućim/ novim računovodstvom. Ponuditi idejna rešenja za viziju računovodstva 2052. godine i kako isto vidimo da će izgledati te buduće 2052. godine.
 

Cilj teme (šta očekujemo):

Rad treba da bude jasan, uređen i oblikovan tako da se jasno vide osnovne ideje koje govore o budućnosti računovodstva i gde će se ono nalaziti 2052. godine. Na osnovu ovog rada trebalo bi da budemo u mo- gućnosti da vidimo na koji način se računovodstvo razvijalo i na koji način će se menjati u budućnosti kako bi ispratio sve zahtevnije tržište koje ga okružuje.

Dužina rada:

Dužina rada treba da pokrije celokupnu temu, ali ne bi trebalo da prelazi 10 strana teksta ili 15 minuta video prezentacija.

SAVJETOVANJE

Market research za potencijalnog investitora

SAVJETOVANJE

Naslov teme

Market research za potencijalnog investitora

Kratak opis teme

Potrebna je priprema tržištne raziskave i savetovanje potencijalom investitoru. Potenijalni investitor je Kompanija ABC iz Nemačke (veleprodaja) i želi da otvori sličnu kompaniju u jednoj od zemalja Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije. Novoosnovana kompanija bi uvozila proi- zvode iz celog sveta, brinula o skladištenju, proizvodila određene sopstvene proizvode i radila veleprodaju. Zaposlila bi oko 150 radnika različitih profila (komercijalisti, informatičari, magacioneri, lokalnog direktora, i drugo). Nova kompanija bi radila u sopstvenoj ili iznajmljenoj poslovnoj zgradi, ali joj je potrebno dovoljno prostora za rad. Pripremite Market Research i predstavite koja bi od predloženih zemalja bila najpogodnija za registrovanje novog biznisa i zašto. Uporedite različite aspekte poslovanja (poslovno-komercijalni, inve- sticijski, finansijski, poreski, pravni, nekretninski, itd.), predstavite prednosti i mogućnosti svakog tržišta i izaberite onaj koji smatrate najprikladnijim.

Cilj teme (šta očekujemo):

Report treba da bude transparentan, jasan, uređen i oblikovan, i treba ukratko da sumira značajne pred- nosti ili rizike svakog tržišta. Očekuje se da će klijent na osnovu pripremljenog izveštaja moći da donese odluku u kojoj zemlji će registrovati preduzeće, odnosno koje poslovno okruženje je najpogodnije za nje- govu delatnost.

Dužina rada:

Dužina rada treba da pokrije celokupnu temu, ali ne bi trebalo da prelazi 10 strana teksta ili 15 minuta video prezentacija.

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Cyber Security za male kompanije

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Naslov teme

Cyber Security za male kompanije

Izazov

Male kompanije susreću se sa nedostatakom pregleda bezbjednosnih rizika i kontrole nad potencijalnim bezbjednosnim prijetnjama ili lošom bezbjednosnom zaštitom informacionog okruženja.

Kratak opis teme

Kompanija koja ima 10 zaposlenih i bavi se računovodstvom koristi operativni sistem Windows 7/10, serversku infrastrukturu Windows Server 2012 R2, osnovni prekidači bez opcija upravljanja i ISP ruter.

Cilj teme (šta očekujemo):

Rad treba da ponudi prijedlog tehničkog rješenja za nadogradnju informacionog okruženja, čime bi se značajno poboljšali postojeći sigurnosni rizici. Rješenje mora sadržavati crtež blok dijagrama glavnih komponenti informacionog sistema i prijedlog mrežne šeme, postupak i predviđeni način nadogradnje. U rješenju se mogu koristiti konkretna hardverska rješenja poznatih proizvođača.

Dužina rada:

Rad treba da obuhvati cjelokupnu temu, ali ne bi trebao da prelazi 10 strana pisanog teksta ili 15 minuta video prezentacije.

KADA JE ŠTA?

NAGRADE

KAKO

Na kratkom uvodnom sastanku možete se detaljno upoznati sa ponuđenim temama, pitati šta vas zanima, upoznati članove komisije i upoznati konkurente.

Čekamo vas 30. septembra 2022. godine u 12 sati u prostorijama Unije u Sarajevu, na adresi Marka Marulića 2. Ako ne možete prisustvovati, sve što vam treba pronaći ćete na ovoj web stranici.

Rok za prijavu je 5. oktobar. Prijavite se ovdje.

Predani projektni zadatak mora sadržavati sljedeće podatke:

  • imena svih učesnika
  • ime i prezime, e-mail adresu i broj telefona kontakt osobe
  • naslov odabrane teme

Projektni zadaci se mogu predati u bilo kojem formatu. Najčešći su to DOC, PDF i PPT fajlovi. Naravno, možete poslati i printanu verziju, video ili nešto slično.

Rješenje projektnog zadatka možete pripremiti individuano ili kao tim bilo koje veličine. Svaki tim određuje nosioca zadatka (kontakt osobu) s kojim ćemo komunicirati u slučaju potrebe. Svaka nagrada se dodjeljuje timu, a članovi tima nagradu dijele prema vlastitom nahođenju.

Rok za predaju je 31.10.2022. do 16 sati.

Radove možete poslati na unijachallenge@unija.com. Možete ih donijeti i lično ili poslati poštom na adresu Unija Smart Accounting d.o.o., Marka Marulića 2, 71 000 Sarajevo.

Sve relevantne i pravovremene predane zadatke ocjenjivat će komisija koju će odrediti Unija Smart Accounting d.o.o. Deset najbolje ocijenjenih radova kvalificirat će se u finale takmičenja na državnom nivou.

Svi učesnici će biti obaviješteni o plasmanu ili neplasiranju u finale 4. novembra 2022. godine.

Autore deset najbolje ocijenjenih radova pozvat ćemo na live prezentaciju radova. Prezentacije će se održati 7-9. novembra 2022. godine u prostorijama Unije. Svaki tim će imati do 10 minuta da predstavi svoj rad i 5 minuta za pitanja. Dobro se pripremite za nastup, jer se prezentacija računa kao dio vašeg rada!

Sve koji predaju relevantne radove, pozvat ćemo na neformalni prijem i proglašenje pobjednika u prostorijama Unije 14. novembra 2022. godine u 14 sati. Svaki učesnik dobija majicu “Unija Challenge 2022”, a autori tri najbolja rada dobijaju i novčane nagrade.

Pobjednički tim na državnom nivou plasirat će se na regionalno takmičenje koje će se održati 21. novembra 2022. godine u poslovnoj zgradi Unije u Sloveniji. Svi timovi će imati po 15 minuta za predstavljanje svojih radova.

Pobjedničkom takmičarskom timu će biti nadoknađeni putni troškovi i obezbijeđen smještaj na regionalnom takmičenju u Sloveniji.

Pobjednik regionalnog takmičenja Unija Challenge 2022 bit će proglašen jedan sat nakon završetka posljednje prezentacije 21.11.2022.

Sve nagrade će biti isplaćene pobjednicima.

KONTAKTI

Unija Smart Accounting d.o.o.
Marka Marulića 2
71000 Sarajevo

T +385 33 873 930
E unijachallenge@unija.com