MEDNARODNI
NATEČAJ

ZA NAJBOLJŠO
PROJEKTNO NALOGO

V Uniji Smart Accounting vedno iščemo kreativne rešitve, ki premi- kajo meje na področju računovodstva, svetovanja in informacijskih tehnologij. Dosegli smo številne preboje na strokovnih in tehničnih področjih in vzpostavili nove standarde delovanja. Verjamemo, da lahko vaš neobremenjen in nekonvencionalen pogled od zunaj pri- nese sveže rešitve, ki bodo morda izvrstna izhodišča za nove prebo- je. Gotovo bodo odlično izstrelišče za vašo kariero in, kdo ve, morda se naše poti kmalu spet srečajo.

PODROČJA

ACCOUNTING

Vizija računovodstva Unija 2052

CONSULTING

Market research za potencijalnog investitora

INFORMATION TECHNOLOGIES

Cyber Security za mala podjetja

ACCOUNTING

Naslov tematike

Vizija računovodstva 2050

Kratak opis tematike

Potrebno je istražiti istoriju računovodstva i videti koji su to prelomni (važni) momenti kada se računovod- stvo menjalo i šta je ta promena donela. Treba istražiti povezanost računovodstva i tehnologije i na koji način to tehnologija utiče na razvoj računovodstva. Osim toga kako promene utiču na računovodstvo va- žno je videti kako će se posao računovođe menjati i evoluirati i koje će to poslove oni raditi. Treba kroz rad predstaviti budućnost računovodstva kroz poređenje sa onim što je danas, ali i pokazati koje su to pred- nosti i mane za klijente, za računovođe, ali i za tržište koje će doći sa budućim/ novim računovodstvom. Ponuditi idejna rešenja za viziju računovodstva 2052. godine i kako isto vidimo da će izgledati te buduće 2052. godine.  

Cilj tematike (šta se očekuje):

Rad treba da bude jasan, uređen i oblikovan tako da se jasno vide osnovne ideje koje govore o budućnosti računovodstva i gde će se ono nalaziti 2052. godine. Na osnovu ovog rada trebalo bi da budemo u mo- gućnosti da vidimo na koji način se računovodstvo razvijalo i na koji način će se menjati u budućnosti kako bi ispratio sve zahtevnije tržište koje ga okružuje.

Dužina rada:

Dužina rada treba da pokrije celokupnu temu, ali ne bi trebalo da prelazi 10 strana teksta ili 15 minuta video prezentacija.

CONSULTING​

Naslov tematike

Market research za potencijalnog investitora

Kratak opis tematike

Potrebna je priprema tržištne raziskave i savetovanje potencijalom investitoru. Potenijalni investitor je Kompanija ABC iz Nemačke (veleprodaja) i želi da otvori sličnu kompaniju u jednoj od zemalja Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije. Novoosnovana kompanija bi uvozila proi- zvode iz celog sveta, brinula o skladištenju, proizvodila određene sopstvene proizvode i radila veleprodaju. Zaposlila bi oko 150 radnika različitih profila (komercijalisti, informatičari, magacioneri, lokalnog direktora, i drugo). Nova kompanija bi radila u sopstvenoj ili iznajmljenoj poslovnoj zgradi, ali joj je potrebno dovoljno prostora za rad. Pripremite Market Research i predstavite koja bi od predloženih zemalja bila najpogodnija za registrovanje novog biznisa i zašto. Uporedite različite aspekte poslovanja (poslovno-komercijalni, inve- sticijski, finansijski, poreski, pravni, nekretninski, itd.), predstavite prednosti i mogućnosti svakog tržišta i izaberite onaj koji smatrate najprikladnijim.

Cilj tematike (šta se očekuje):

Report treba da bude transparentan, jasan, uređen i oblikovan, i treba ukratko da sumira značajne pred- nosti ili rizike svakog tržišta. Očekuje se da će klijent na osnovu pripremljenog izveštaja moći da donese odluku u kojoj zemlji će registrovati preduzeće, odnosno koje poslovno okruženje je najpogodnije za nje- govu delatnost.

Dužina rada:

Dužina rada treba da pokrije celokupnu temu, ali ne bi trebalo da prelazi 10 strana teksta ili 15 minuta video prezentacija.

INFORMATION TECHNOLOGIES

Naslov tematike

Cyber Security za mala podjetja

Izziv

Pomanjkanje pregleda varnostnih tveganj in nadzora nad potencialnimi varnostnimi grožnjami ali slaba varnostna zaščita informacijskega okolja.

Kratak opis tematike

Podjetje ima 10 zaposlenih in se ukvarja z računovodsko dejavnostjo. Uporabljajo operacijski sistem Win- dows 7/10. Strežniško infrastrukturo Windows Server 2012 R2. Osnovna stikala brez možnosti upravlja- nja. Usmerjevalnik ponudnika internetnih storitev.

Cilj tematike (šta se očekuje):

Predlog tehnične rešitve za nadgradnjo informacijskega okolja, ki bi bistveno izboljšalo obstoječa varno- stna tveganja. Rešitev mora vsebovati izris block diagrama glavnih gradnikov informacijskega sistema in predlog mrežne sheme. Postopek in predvideni način nadgradnje. Lahko se uporabi konkretne strojne rešitve znanih proizvajalcev.

Dužina rada:

Dužina rada treba da pokrije celokupnu temu, ali ne bi trebalo da prelazi 10 strana teksta ili 15 minuta video prezentacija.

KDAJ JE KAJ

NAGRADE

KAKO

Kratko spoznavno srečanje na katerem se lahko podrobno seznanite z razpisanimi temami, vprašate, kar vas zanima, se srečate s člani razpisne komisije in spoznate tekmece. Pričakujemo vas 12. 10. 2023 ob 14. uri v poslovni hiši Unije, Tržaška c. 515, Brezovica pri Ljubljani. Če se srečanja ne utegnete udeležiti, boste vse potrebno našli na tej spletni strani.

Rok za prijavo je 20.10.2023. Prijavite se tu.

Oddana projektna naloga mora biti jasno opremljena z:
imeni vseh sodelujočih imenom kontaktne osebe, e-mail naslovom in telefonsko številko naslovom izbrane teme

Projektne naloge lahko oddate v katerem koli razumnem formatu. Najobičajnejše so datoteke DOC, PDF in PPT. Seveda lahko oddate tudi natisnjeno verzijo, video ali kaj podobnega.
Posamezno rešitev projektne naloge lahko pripravi poljubno velika ekipa. Vsaka ekipa določi nosilca nalo- ge (kontaktno osebo) s katerim bomo po potrebi komunicirali. Morebitna nagrada se podeli celotni ekipi, ta pa jo med seboj razdeli po lastni presoji.

Rok za oddajo je 10. 11. 2023 do 16. ure. Zaključeno projektno nalogo pošljete na UnijaChallenge@unija. com . Lahko jo prinesete tudi osebno ali pošljete po pošti na naslov Unija Smart Accounting d.o.o., Tržaška c. 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

Vse ustrezne in v roku prispele projektne naloge bo ocenjevala razpisna komisija, ki jo določi Unija Smart Accounting d.o.o. 10 najbolje ocenjenih nalog se uvrsti v finale tekmovanja na državnem nivoju.

Vsi sodelujoči bodo o uvrstitvi (ali neuvrstitvi) v finale obveščeni do 15.11.2023.

Avtorje 10 najbolje ocenjenih projektnih nalog bomo povabili na predstavitev nalog v živo. Predstavitve bodo potekale 21. in 22.11.2023 v poslovni hiši Unije. Vsaka od ekip bo imela na voljo do 45 minut za predstavitev svoje projektne naloge. Za nastop se dobro pripravite, predstavitev namreč šteje kot del na- loge.

Vse, ki boste oddali ustrezne projektne naloge, bomo povabili na priložnostni sprejem in razglasitev zma- govalca v poslovni hiši Unije 22.11.2023 ob 14. uri. Vsak prisotni sodelujoči prejme majico »Unija Challenge 2023«, avtorji treh najboljših nalog pa seveda tudi denarne nagrade.

Zmagovalna projektna naloga se avtomatično uvrsti v mednarodno tekmovanje, ki bo potekalo 1.12.2023 v Poslovni hiši Unija. Vsaka od ekip bo imela na voljo 15 minut za predstavitev svoje projektne naloge. Za nastop se dobro pripravite, predstavitev namreč šteje kot del naloge.

Slovenski tekmovalni ekipi bomo v celoti povrnili potne stroške povezane z mednarodnim tekmovanjem. Tekmovalnim ekipam iz drugih držav bomo povrnili potne stroške in poskrbeli za brezplačno nastanitev.

Zmagovalec mednarodnega natečaja Unija Challenge 2022 bo razglašen 1 uro po zaključeni zadnji predstavitvi 1.12. 2023.

Vse nagrade bodo nagrajencem izplačane …

KONTAKTI

Unija Smart Accounting d.o.o. Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani

T +38512345678
E UnijaChallenge@unija.com